در صورت نداشتن رمز دوم و یا فراموشی رمز میتوانید مبلغ سفارش خود را بصورت واریز کارت به کارت به شماره حساب مدیریت سفارش خود را ثبت کنید .

شماره کارت بانک تجارت بنام علیرضا خاکشور رباط : 5859831154222300

تذکر : بعد از پرداخت وجه بصورت واریز کارت به کارت شماره تراکنش موفق را به شماره تماس 09150306101 و یا 09150306107 بصورت پیامک اطلاع دهید .

 شماره حساب بانکی مطعلق به بانک ملی ایران میباشد . و حساب به سیستم های تشخیص واریز واقعی از تقلبی میباشد .

X